การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2562

โพสต์31 มี.ค. 2562 21:08โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2562 21:10 ]

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จัดโครงการคัดเลือกครูสายวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับ ละ 2 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
31 มี.ค. 2562 21:08
Comments