เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "Thai - Filipino Pen Friend"

โพสต์11 ก.ค. 2562 02:03โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "Thai - Filipino Pen Friend" หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ความสำพันธ์ทางการทูต ไทย - ฟิลิปปินส์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนจนหมายและได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวฟิลิปปินส์ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนอายุ 11 - 14 ปี จำนวน 70 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ไปรษณีย์ บางรัก รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
11 ก.ค. 2562 02:03
Comments