ประชุมทางไกล "สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ กตปน."

โพสต์16 มิ.ย. 2563 01:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
สพม.32 รับชมการประชุมทางไกล "สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา"


วิดีโอ YouTube
Comments