กิจกรรม ก.ต.ป.น.


ประชุมทางไกล "สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ กตปน."

โพสต์16 มิ.ย. 2563 01:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สพม.32 รับชมการประชุมทางไกล "สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา"


วิดีโอ YouTube
1-1 of 1