โอเน็ต ม.3 สพม.32 " ปี 2561 "

โพสต์3 ก.พ. 2562 19:28โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 18:30 ]

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ตรวจเยี่ยมสนามสอบและมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมและกำกับสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน )ทั้ง 14 สนามสอบ โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ได้เสร็จสิ้นในเวลา 14.30 น (ภาพกิจกรรม)
Comments