" องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์24 มี.ค. 2562 23:39โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ
วันที่ ( 22 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ สุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ด้านการตรงต่อเวลา การตรวจ ติดตาม การคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่ ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ (ภาพกิจกรรม)
Comments