" องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์20 มี.ค. 2562 19:39โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ

วันที่ ( 19 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กลุ่มนิเทศก์ ฯ นำเสนอการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน กลุ่มงานที่รับผิดชอบการตรวจ ติดตาม การคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่ นำเสนอและแนะนำการตรวจติดตามขยะฯ (ภาพกิจกรรม)
Comments