" THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019"

โพสต์3 พ.ค. 2562 01:37โดยPhakpoom Phatchanee


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ทีม Gunius LPN นักเรียนโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019 ในการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ (ระดับประเทศ ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 นักเรียนที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายธนกฤต วิโรจน์ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนายฉัตรดนัย พลเขต นักเรียนชั้น ม.5/1 ควบคุมและฝึกซ้อมของคุณครูอัจฉรา คะรานรัมย์ และคุณอธิปัตย์ เพชรดาพงศ์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม)
Comments