สพม. 32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์7 มี.ค. 2562 18:31โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ

วันที่ ( 7 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ผอ.สพม.32 แจ้งภาระกิจงาน ผอ.สพม.32 เพื่อทราบ กลุ่มส่งเสริมฯ นำเสนอการกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม กลุ่มการเงิน ฯ ตรวจ ติดตาม การคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่ (ภาพกิจกรรม)
Comments