สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์5 มี.ค. 2562 18:56โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ

วันที่ (4 มีนาคม 2562 ) บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กลุ่มส่งเสริมตรวจ ติดตาม การคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ (ภาพกิจกรรม)
Comments