สพม.32 " องค์กรสร้างสรรค์ "

โพสต์3 ก.พ. 2562 19:26โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

"นาที สุนทรีย สนทนา " สพม.32 ตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากร ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์กรสร้างสรรค์ ผอ.สพม.32 ขอให้ร่วมกันจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด สพม.32 ซึ่งมี 14 สนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ภาพกิจกรรม)
Comments