สพม.32 " องค์กรสร้างสรรค์ "

โพสต์29 ม.ค. 2562 18:46โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

    สพม.32 ตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากร ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์กรสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มคุณค่าและความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นได้ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนในยุค 4.0 (ภาพกิจกรรม)

Comments