สพม.32 " สำนักงานปลอดขยะ "

โพสต์21 ม.ค. 2562 18:00โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

 ( วันที่ 21 มกราคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมการให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ ตามนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมนำเสนอการกิจกรรม สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในสังกัด เพื่อลดการสร้างขยะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการ และปัจจัยความสำเร็จ พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการอย่างจริงจัง (ภาพกิจกรรม)
Comments