" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "

โพสต์7 มี.ค. 2562 18:28โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 18:29 ]

วันที่ ( 6 มีนาคม 2562 ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ก่อนเสด็จ ฯ กลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments