" พุธเช้า ข่าวสพฐ."

โพสต์20 มี.ค. 2562 19:47โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ

วันที่ (20 มีนาคม 2562 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมประชุมทางไกล ผ่าน VDO Conference ในรายการ “ พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12 ช่วงเลขาพบเพื่อนครู โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ณ โรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย ,นักเรียนในโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศโรงเรียนถนนมิตรภาพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล , การประชุม high scope ครูผู้สอนจุดที่ 1 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น ,ความปลอดภัยในการทัศนศึกษาของนักเรียนและครู ช่วงปิดภาคเรียน,รัฐบาลเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่งระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 62 และการแต่งตั้งตามมติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62 http://www.moe.go.th/websm/2019/2/122.html  (ภาพกิจกรรม)
Comments