" เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน "

โพสต์21 ก.พ. 2562 19:02โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 00:42 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 ]

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม.32 จัด “ มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ” ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และยั่งยืนในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม.32 จัด “ มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ” ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และยั่งยืนในปีการศึกษา 2562 วันที่ ( 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพลับลาชัยพิทยาคม อ.พลับพลาชัย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ” ต่อจากการดำเนินงานใน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย สู่มิติใหม่ 2018 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตบริการ คณะครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนจากทุกภาคส่วนร่วมต้อนรับและร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กล่าวว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการ “ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข” ภายใต้ นโยบาย “ มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดีมีปัญญา ” และได้ยึดหลักตามแนวคิด “ No Child Left Behind. “ ไม่มีเด็กคนใด ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมต่าง ๆในปีการศึกษา 2562 วันที่ ( 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพลับลาชัยพิทยาคม อ.พลับพลาชัย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ” ต่อจากการดำเนินงานใน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพลับพลาชัย สู่มิติใหม่ 2018 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ” นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กล่าวว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการ “ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข” ภายใต้ นโยบาย “ มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดีมีปัญญา ” และได้ยึดหลักตามแนวคิด “ No Child Left Behind. “ ไม่มีเด็กคนใด ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ”ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมต่าง ๆในปีการศึกษา 2562 การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตบริการ และได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี (ภาพกิจกรรม)
Comments