รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โพสต์27 ธ.ค. 2561 19:48โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561) ที่โรงเรียนพลับพลาชัย สพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย การใช้รถ ใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร เพื่อลดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม (ภาพกิจกรรม)
Comments