"นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาตามจุดเน้นของ สพม.32 ปี 2560 "

โพสต์13 ก.ค. 2560 05:34โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้นของสพม.32 ปี2560 ข้อ1 และเยี่ยมชมการจัดทำดอกดารารัตน์ฯ ณ โรงเรียนสิงหวิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
Comments