งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ก.พ. 2560 23:28โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า 5 แผ่นดิน” เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงเป็นเครื่องมือสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในระบบการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรในภูมิภาคต่างๆ โดยมีกิจกรรมการแสดงประกอบพิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต  คลิกชมภาพ


Comments