" งานมุทิตาคารวะ 2560 " # 3

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:26โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


ทั้งนี้ในงานมุทิตาคารวะ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้มีการแสดงของโรงเรียนนางรอง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ประกอบด้วย
การแสดง องค์ที่ 1 “ สำนึกน้อม ด้วยเศียรเกล้า ครูสองแผ่นดิน ”
การแสดง องค์ที่ 2 “ เกริกเกียรติ ทั่วฟ้าดิน เป็นสักขี ”
การแสดง องค์ที่ 3 “ น้อมประณต คุรุวันทา อาจารี”
การแสดง องค์ที่ 4 “ สดุดี น้อมศรัทธา บูชาครู ”
การแสดงชุด “ รักพ่อไม่มีวันพอเพียง ”
Comments