17 พฤษภาคม 2561 "นักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:09โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 พร้อมคณะร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ข้าราชการบำนาญ (อาสาสมัครทำเนียบองคมนตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์) นางวาณี ยิ้มพานิชย์ ข้าราชการบำนาญ ( อาสาสมัครทำเนียบองคมนตรี) นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติตามและประเมินผล ฯ สพฐ. นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สำนักติตามและประเมินผล ฯ สพฐ. ในการติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ( มูลนิธิทุนการศึกษาพรพราชทานสมเด็จพรพบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร) กรณีเร่งด่วน เพื่อดำเนินการติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้าน นางสาววิชุดา มลาวัลย์ รุ่น 9 ชั้นม.5 โรงเรียนละหานทราย รัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ .  ภาพกิจกรรม
Comments