" ม.แม่โจ้ เชิงรุกนำเสนอหลักสูตรการศึกษาต่อ"

โพสต์25 ม.ค. 2561 00:15โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับการศึกษาปริญญาตรี ปี การศึกษา 2561
วันนี้ ( 19 มกราคม 2561 ) เวลา 10.00 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมเป็นเกียรติและแนะแนวการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นซึ่งมีดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณาจารย์ตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอน ได้แนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีครูแนะแนว นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมรับฟัง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments