เมือง "เปิดโลกกว้าง ทางวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ "

โพสต์25 ม.ค. 2562 00:51โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประธานเปิดงานกิจกรรม Open House 2019 เปิดบ้านวิชาการ "เปิดโลกกว้าง ทางวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ " ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการเผยแพร่ความรู้ นิทรรศการแสดงผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียน และนิทรรศการแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน
Comments