“ มัธยมศึกษา ๓๒ รำลึกคำสอนพ่อ ”

โพสต์13 ก.พ. 2560 23:19โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประธานเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “มัธยมศึกษา ๓๒ รำลึกคำสอนพ่อ” ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “ มัธยมศึกษา ๓๒ รำลึกคำสอนพ่อ ” ของทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครูผู้ควบคุม และนักเรียนร่วมต้อนรับ  คลิกชมภาพ


Comments