“ มัธยมศึกษา ๓๒ รำลึกคำสอนพ่อ ”

โพสต์13 ก.พ. 2560 23:17โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประธานเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “มัธยมศึกษา ๓๒ รำลึกคำสอนพ่อ” ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงในการผลิตสื่อภาพยนตร์ ตั้งแต่กระบวนการเขียนบท การเรียบเรียงเนื้อหาการแสดง ตลอดจนเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ ผ่านเนื้อหาคำสอนและแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วิทยากรบรรยายพิเศษเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ มีทีมผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมต้นกล้าของพ่อ(โรงเรียนไพศาลพิทยาคม) ทีมภาพเหมือน (โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร) ทีมเด็กดีรวมพลัง (โรงเรียนลำปลายมาศ) ทีม BE-Strong (โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมฺ) ทีม MPSC Picture ( โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีม Follow Our Beloved King ( โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม) ทีม 503 ( โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม) The Ladies nice ( โรงเรียนลำปลายมาศทีม ) ทีม ลูกแสด-ดำ ตามรอยพ่อ (โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม) และ ทีม MPSC ShortFilm (โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม) ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครูผู้ควบคุม และนักเรียนร่วมกิจกรรม  คลิกชมภาพ


Comments