" กีฬามัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560 "

โพสต์9 ม.ค. 2561 23:36โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

การนำเสนอการละเล่นต่างๆ เพลงดงลำไย ล่อช้าง ล่อม้า ขบวนแห่เทียน ในระหว่างบทละคร โดยนักเรียนชุมนุมส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง (ภาพกิจกรรม)
Comments