" กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ "

โพสต์3 พ.ค. 2562 01:42โดยPhakpoom Phatchanee


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบของที่ระลึกในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม)
Comments