ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

โพสต์10 ต.ค. 2560 01:32โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทา
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑, ๒, ๓, และ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ และโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์
Comments