" คุณธรรมและความโปร่งใส ฯ เขตพื้นที่การศึกษา ( ITA) "

โพสต์15 ก.พ. 2561 18:13โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และบุคลากร สพม.32 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบออนไลน์ (ITA Online) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เขตสุจริตต้นแบบ สพฐ.
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. เขต 32 เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาภายใน สพม.32 ขอต้อนรับ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย- บึงกาฬ ) และคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในโอกาสมาทัศนศึกษาการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งสพม.21 ได้แบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อศึกษาเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) เอกสารหลักฐาน EB1-EB11 บุคลากรภายใน สพม.32 ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ (ภาพกิจกรรม)
Comments