ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:15โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) โดยกำหนดการพัฒนาเป็น 2 ระยะ สำหรับครูบรรจุใหม่ จำนวน 140 คน การส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2561
Comments