ครูผุ้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:10โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ครูบรรจุใหม่ สพม.32 (บุรีรัมย์) จำนวน 140 คน ได้รับการส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2561 โดยความเมตตาจากพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม ที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม .  ภาพกิจกรรม
Comments