" ครูคืนถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น "

โพสต์31 ต.ค. 2559 01:40โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

สพม.32 รับรายงานตัวเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รุ่นแรก 34 อัตรา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ออกประกาศ เรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตครูจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) โดยปี 2559 จะรับจำนวน 4,079 คน นั้น 
ในส่วนสพม.32 ได้เรียกผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 34 คน 14 สาขาวิชาเอกรายงานตัว ซึ่งมีวิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา อังกฤษ 6 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เคมี 2 อัตรา ชีววิทยา 2 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา สังคมศึกษา 4 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา และวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา ดำเนินการรับรายงานตัว 2 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 และสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการที่สพม.32 แต่งตั้งในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32
 
คลิกชมภาพ


Comments