1 ตุลาคม 2561 " ครูคืนถิ่น "

โพสต์15 ต.ค. 2561 19:50โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

วันนี้ ( 1 ตุลาคม 2561 ) เวลา 10.00 ที่ห้องประชุมไชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมชี้แจงการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 18 ราย 11 วิชาเอก 10 โรงเรียน นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้กล่าวให้ข้อคิดการทำงานกฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้นำหลักธรรม อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ความจริงว่าด้วยทุกข์ คนทุกคนต่างก็เคยพบกับความทุกข์ หรือประสบปัญหาบางอย่างมาแล้วทั้งนั้น เช่น นักเรียนที่สอบตกก็เป็นทุกข์ เศรษฐีที่หาเงินได้ยังไม่มากพอตามที่ตนต้องการก็เป็นทุกข์ คนจนก็เป็นทุกข์ เพราะไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่อง ผอ.สพม. 32 กล่าวอีกว่า ขอให้ตั้งต้นการดำเนินอย่างมีสติ ไม่ประมาท การแบ่งรายได้ เพื่อการใช้จ่ายที่คุ้มค่า ออมเพื่ออนาคต ไม่ประมาท .  ภาพกิจกรรม
Comments