โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์29 ส.ค. 2559 01:09โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

     

     วันที่ 29 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ณ วัดธรรมาธีราม (วัดป่าหลังโรงเลื่อย) อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ มีครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 154 คน
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
ą
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments