โครงการเด็กดีมีที่เรียน

โพสต์15 ก.พ. 2559 03:50โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนใน โครงการเด็กดีมีที่เรียน  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 คณะๆ ละ 5 คน  55 หลักสูตร (คลิกชม )


Comments