“ คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา ”

โพสต์3 พ.ค. 2562 01:40โดยPhakpoom Phatchanee

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบประกาศนียบัตรของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อชื่นชมในจิตใจอันเข้มแข็งและเชิดชูเกียรติในฐานะ “คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา” ให้แก่ 1. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผอ.รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 2. นายประยุทธ โพธิ์วัฒนิ์ ครู รร.ร่วมจิตวิทยา ( ผู้แทนรับมอบ)
Comments