" คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ "

โพสต์13 ก.พ. 2560 23:42โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ซึ่งสพม.32 มีสนามสอบจำนวน 14 สนาม ในการอำนวยความสะดวกแก่สนามสอบ ร่วมมาตรการป้องกันอุบัติภัย และดำเนินการสอบให้เรียบร้อยตามนโยบายห้องสอบสีขาว ภายใต้การนำโดย นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด  คลิกชมภาพ


Comments