" คณะกรรมการดำเนินการ "การแข่งขันงานมหกรรมดนตรี " เทิดไท้คีตราชัน " ประจำปี 2560

โพสต์5 ธ.ค. 2560 21:06โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

การแข่งขันงานมหกรรมดนตรี " เทิดไท้คีตราชัน " ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560 ณ บุรีรัมย์ คาสเซิล ได้รับจากเกียรตื คณะกรรการตัดสิน นายบุญชื่น บุญเกิดรัมย์ ( แดน บุรีรัมย์) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง นายชุติเดช ทองอยู่ (ครูเทียม) นายถิร บุญศักดาพร พิธีกรดำเนินรายการ
Comments