19 มิถุนายน 2561 " เข้มงวดกับครู ยืดหยุ่นกับนักเรียน "

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:39โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ผอ.สพม.32 สั่งการทุกโรงเรียนบูรณาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปี 2561 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เห็นว่า การจัดการศึกษายังขาดการบูรณาการตามโครงการสวัสดีคุณครู ที่ได้มอบให้สถานศึกษานำไปดำเนินการ จึงมอบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้กำชับคุณครูผู้สอนปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจะติดตามในเชิงระบบต่อไป นอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อที่จะได้ตรวจสอบความสะอาด คุณภาพ และปริมาณ ในการแก้ไขให้ผลประโยชน์ถึงผู้เรียน .  ภาพกิจกรรม
Comments