ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 สาขาวิชาเคมี

โพสต์31 ต.ค. 2559 01:05โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

    นครชัยบุรินทร์จัดค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย เคมี ยกระดับมาตรฐานการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเท่าสากล   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดศูนย์อบรมค่าย 1วิชาเคมี โรงเรียนลำปลายมาศ เพื่อให้นักเรียนที่มีความพร้อมมีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเอง เพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเท่าสากล และให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งโอลิมปิกวิชาการมีความพร้อมอย่างสูง สามารถเข้าแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมีความมั่นใจ และประสบความสำเร็จมากขึ้น
    มีผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 33 คน จากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน22 คน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 คน จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 4 คน และจังหวัดสุรินทร์จำนวน 2 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 13 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีอาคาร 3 ชั้น 3โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

คลิกชมภาพ


Comments