"แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2559ระดับจังหวัดบุรีรัมย์"

โพสต์31 ต.ค. 2559 01:15โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์    กำหนดการแข่งขันตามระดับเขตพื้นที่การศึกษาเดิม 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 2 (บุรีรัมย์ เขต 2 เดิม) ดำเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขต
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช    คลิกชมภาพ


Comments