" เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ "

โพสต์13 ก.ค. 2560 05:36โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม
ย์ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษาให้นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( ผู้แทน ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์) ดำเนินการโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน ได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
                                                                                      (ชมภาพกิจกรรม)

Comments