ก้าวต่อไป

โพสต์10 ม.ค. 2561 02:08โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖
PHOTOS: วันนี้ (3 มกราคม 2561 ) เวลา 08.20 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต
สุนทรียสนทนา : ผอ.สพม.32 กล่าวอวยพรบุคลากรในสังกัดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ทั้งนี้ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงซึ่งความอาลัยและเสียใจต่อการจากไปของบุคลากรในสังกัด (ภาพกิจกรรม)
Comments