" การวิเคราะห์มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษาและกำหนดแนวทางอัตรากำลัง "

โพสต์31 ต.ค. 2559 00:24โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

                เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานวิชาเอก และกำหนดแนวทางอัตรากำลังการในสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 198 ครู ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ กล่าวว่า การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นภารกิจที่สพม.32ให้ความสำคัญ เพื่อให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาต่าง ๆสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ และคณะครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ออกแบบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลอัตรากำลัง  คลิกชมภาพ

 

Comments