การเลือกตั้ง : ความสำคัญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โพสต์18 ก.พ. 2562 00:04โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 00:42 ]

วันที่ ( 18 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 08.30 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคคลากรในสังกัด สพม.32 ชมการชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้กิจกรรม “ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ” เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียน สามารถศึกษาคู่มือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นแนวทางการดำเนินงานและนำเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการ ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันนที่ 24 มีนาคม 2562 (ภาพกิจกรรม)
Comments