การแข่งขันประเภทโครงงาน

โพสต์15 ต.ค. 2561 20:00โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, หน้าจอ
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.32 ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 พร้อมด้วยนายโกศล เสนาปักธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตสตึก นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ สถานที่การแข่งขันโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์   ภาพกิจกรรม
Comments