" การบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน "

โพสต์24 มี.ค. 2562 23:43โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ

วันที่ ( 22 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ณ ห้องประชุมไชยมงคล ( อาคารมัธยม 3) (ภาพกิจกรรม)
Comments