การบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาส วันครู 16 ฯ

โพสต์16 ม.ค. 2562 19:14โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 15 มกราคม พ.ศ. 2561) เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32(บุรีรัมย์) ประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ซึ่งสพม.32ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาส วันครู 16 มกราคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเสียสละ ผู้ที่บริจาคโลหิตได้รับความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้ที่บริจาคโลหิต การเตรียมตัวก่อนบริจาค และทราบถึงสถานที่ที่รับบริจาค ประโยชน์จากการบริจาค ได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล พร้อมรับฟังการบรรยายความเข้าใจในการบริจาคโลหิต โดยนายแพทย์เดชดนัย วรรณพงษ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทั้งหมด มาร่วม 198 คน ได้รับเลือดจำนวน 42,400 ซีซี  (ภาพกิจกรรม)
Comments