" ชาวสพม.32 รวมใจ "

โพสต์13 ก.พ. 2560 22:39โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
5 มค.59 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ ) " รวมใจชาวสพม.32 เป็นหนึ่งเดียว " สืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ขอพรผู้บังคับบัญชา  คลิกชมภาพ


Comments