18 กันยายน 2560 สพม.32 ต้อนรับ " คณะศึกษฯลำดับที่ 90,91,92

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:14โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ในวันนี้(18กย.60) ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำดับที่ 90,91และ92 ประกอบด้วยสพป.ตาก เขต1 นำโดย นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ สพป.ตาก เขต 1 นางสาวฉันทนา พวงเดช หน.กลุ่มงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะทั้ง 3 เขตพื้นที่ในโอกาสมาศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตนำร่องสพฐ. โดยมีนางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด สพม.32 นำเสนอการดำเนินการเขตพื้นที่สุจริตนำร่อง พร้อมร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  (ภาพกิจกรรม)
Comments